ΙσολογισμόςΤύποςΜέγεθος
Ισολογισμός ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31.12.2018.pdffile566453
Ισολογισμός ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31.12.2015.pdffile565531
Ισολογισμός ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31.12.2016.pdffile562210
Ισολογισμός ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31.12.2017.pdffile563435
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31.12.2012.pdffile103692
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31.12.2013.pdffile595742
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31.12.2014.pdffile156257
7 Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί