Βιοκλινική Θεσσαλονίκης Ιδιωτική Κλινική Α.Ε.
Διεύθυνση Μητροπόλεως 87 & Μοργκεντάου, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54622
Τηλέφωνο 2310 372600
email -
Web site www.bioclinic-thessaloniki.gr www.bioclinic.gr
Α.Φ.Μ. 094061797
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης
Αρ. Μ.Α.Ε. 8632/62/Β/86/466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 0057268204000
Περιγραφή Βιοκλινική Θεσσαλονίκης Ιδιωτική Κλινική Α.Ε.

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί ανά Έτος Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
 
* Επιλέξτε το έτος και τον Ισολογισμό που σας ενδιαφέρει
* Τα αρχεία είναι σε μορφή PDF (απαιτείται το Acrobat Reader)